Erhvervsrejseforsikring - Business Travel Insurance

Nedenfor kan du læse lidt mere om, hvordan du er dækket på private rejser. Denne oversigt er ikke et juridisk bindende dokument, men netop blot en oversigtErstatningsomfang

Maxbeløb

Behandlings- og transportudgifter


Behandlingsudgifter ved sygdom
Behandlingsudgifter ved ulykkestilfælde
Rejser i forbindelse med syge- eller tandbehandling
Ekstraudgifter ved hjemtransport
Pårørendes rejse til alvorlig syg eller afdøde
Hjemtransport af afdød
- eller begravelse på stedet
Ekstraudgifter til fortæring og ophold
Ekstraudgifter ved hospitalsophold udenlands
Rekonvalescenserstatning i højst 6 måneder

 


Nødvendige og rimelige udgifter i højst 1 år
Nødvendige og rimelige udgifter i højst 3 år
Nødvendige og rimelige udgifter
Nødvendige og rimelige udgifter
Nødvendige og rimelige udgifter
Nødvendige og rimelige udgifter
DKK 32.300
Nødvendige og rimelige udgifter i højst 60 dage
DKK 260/døgn i højst 60 dage
DKK 9.700

Invaliditets- og dødsfaldserstatning


Invaliditet som følge af ulykkestilfælde
- erstatning for hjælpemidler
Dødsfald som følge af ulykkestilfælde
- for person under 18 år

DKK 582.800
DKK 32.300
DKK 323.700
DKK 32.300

Rejseafbrydelse


Tilbagebetaling af uudnyttede rejseudgifter, erstatningsrejse eller erstatningsmedarbejders udrejse
Hjemrejse på grund af nødsituation

 

 

DKK 22.600
Nødvendige og rimelige udgifter

Kriseterapi

Max. 10 behandlinger hos autoriseret psykolog

 

DKK 12.900

Kidnapning  

DKK 453 / døgn i højst 90 dage

 

DKK 40.700

Overfald

Ved personskade

  

DKK 453.200

Retshjælp

For den forsikrede som privatperson

 

DKK 129.500

Ansvarsdækning – Privatansvar

Person- eller ejendomsskade

 

DKK 6.475.600

Rejsegods


Tab eller skade på rejsegods og personlige ejendele (Hvor værdigenstande samt opdrags- eller arbejdsgiverens ejendele DKK 32.300)
Penge (brugbare mønter og sedler)
Tab af værdipapir

 


DKK 64.700
DKK 4.800
DKK 32.300

Selvrisiko

DKK 9.700

Forsinkelseserstatning


Forsinkelse af bagage ved udrejse
- efter yderligere 48 timer
Forsinkelse af offentligt transportmiddel mere end 4 timer
Forsinket fremmøde

  


DKK 2.500
DKK 2.500
DKK 1.600
DKK 12.900

Sport

Leje af sportsudstyr

 

DKK 1.200

Ferie

5 dages ferie i tilknytning til erhvervsrejseSAS samarbejder med Europ Assistance, der, som et af verdens største rejseassistanceselskaber med centraler og agenter verden over har en stor ekspertise og erfaring indenfor rejseforsikringer.