Reiseforsikring Extra & Reiseforsikring Total

Reiseforsikring Extra for deg som allerede har en reiseforsikring, som for eksempel helårsforsikring eller reiseforsikring gjennom kredittkort.

Hva dekker forsikringen?

Reiseforsikring Extra

Reiseforsikring Total

Hjelp på stedet/egenandel

Hvis du blir frastjålet penger eller du mister bagasjen, kan du kontakte Europ Assistance for hjelp.
Hvis du blir frastjålet penger eller mister bagasjen, kan du kontakte Europ Assistance for hjelp.
Hvis noe skjer med ditt ubebodde bosted eller din parkerte bil mens du er bortreist, hjelper vi deg med egenandelen i din bolig- eller bilforsikring. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 10.000
Du kan dessuten du få erstatning for egenandelen på leid personbil, motorsykkel eller sykkel på reisemålet. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 10.000
reseförsäkring reseförsäkring

Erstatningsreise

Hvis du blir syk eller blir utsatt for en ulykke og blir sengeliggende i mer enn halve reisetiden, har du og familien eller reisepartneren din rett til erstatning i form av ny flybillett. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 25.000

reseförsäkring reseförsäkring

Kompensasjon for tapte feriedager

Høyeste erstatningsbeløp er NOK 25.000
reseförsäkring reseförsäkring

Bagasje

Hvis du i løpet av reisen blir frastjålet bagasje og kontanter, eller hvis bagasjen blir ødelagt under transport, har du rett til erstatning fra forsikringen.
Inntil 5 000 NOK Inntil 20 000 NOK

Sportsutstyr

Hvis innsjekket sportsutstyr blir mer enn seks timer forsinket, får du erstatning på NOK 5000 for leie av nytt utstyr.
reseförsäkring reseförsäkring

Transportforsinkelse

Hvis du blir mer enn 4 timer forsinket på din ut- eller hjemreise
500 NOK 2 000 NOK

Hjemtransport

Hvis du blir alvorlig syk eller skadd i løpet av reisen og det blir nødvendig med behandling i hjemlandet, dekker forsikringen kostnader i forbindelse med hjemreisen. Hvis reisen må avbrytes fordi nære pårørende hjemme er blitt alvorlig syke eller utsatt for en ulykke og en lege vurderer tilstanden som livstruende, erstatter forsikringen kostnadene for hjemreisen.
reseförsäkring reseförsäkring

Forsinket fremmøte

Hvis noe plutselig og uforutsett skjer på den direkte reisen til utgangspunktet for ut- eller hjemreisen (innsjekkingsskranken) som gjør at du mister avreisen, får du hjelp til å innhente reisen på andre måter. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 25.000
reseförsäkring reseförsäkring

Ansvarsdekning

Hvis du som privatperson blir krevd for erstatning for en personskade eller skade på eiendom som du har voldt. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 5.000.000
reseförsäkring reseförsäkring

Rettshjelp

Forsikringen erstatter advokat- og rettsakskostnader i utlandet dersom du som privatperson havner i en tvist Høyeste erstatningsbeløp er NOK 100.000
reseförsäkring reseförsäkring

Legekostnader

Hvis du blir akutt syk eller blir utsatt for en ulykke i løpet av reisen, får du erstatning for nødvendige og rimelige kostnader for behandling og medisiner.
reseförsäkring reseförsäkring

Overfallsdekning

Omfatter personskade som rammer deg dersom du blir overfalt og når skadeerstatning ikke kan betales av gjerningsmannen. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 500.000
reseförsäkring reseförsäkring

Evakuering/personsøk

Hvis det foreligger umiddelbar fare i form av naturkatastrofe, epidemi eller andre alvorlige hendelser, kan du få hjelp til å reise til et sikrere sted og hjelp til nytt bosted. Forsikringen erstatter kostnader som oppstår i forbindelse med søk etter forsikringstaker. Høyeste erstatningsbeløp er NOK 75.000
reseförsäkring reseförsäkring
Kjøp Reiseforsikring Extra Kjøp Reiseforsikring Total

SAS samarbeider med Europ Assistance, og sammen tilbyr vi konkurransedyktige produkter som er tilpasset nordiske forsikringsbehov.