Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkringen gäller vid:

  • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär eller nära anhörig till resenär eller den som har som avsikt att besöka.
  • Brand, översvämning eller annan oförutsedd händelse som förorsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.
  • Oro/rädsla och UD avråder och/eller manar till uppmärksamhet och försiktighet på din slutdestination.
  • Krissituation som drabbar dig vid skilsmässa eller arbetslöshet.
  • Planerad operation.
  • Komplikationer till följd av graviditet.


Observera! Köp av avbeställningsförsäkring måste ske inom 24 timmar från köp av resa.SAS erbjuder reseförsäkring i samarbete med Europ Assistance ett av världens största företag i reseförsäkrings-och assistansbranschen