Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om reseförsäkringar. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår säljsupport

När ska försäkringen betalas?

Avbeställningsförsäkringen ska betalas senast 24 timmar efter du bokat din flygbiljett. Reseförsäkring Extra, Reseförsäkring Total och Tjänstereseförsäkringen ska betalas senast samma dag den ska börja gälla. Betalas reseförsäkringen senare än 24 timmar innan avresa, kommer exempelvis momentet ”Resestartskydd” inte gälla fullt ut.

Vilken självrisk har försäkringarna?

Vi har inga självrisker i våra försäkringar. Information finns i respektive försäkringsvillkor

Vilka länder räknas till Europa?

Europa består, förutom Sverige, av: Albanien, Andorra, Azerbadjan, Belgien, Bosnien och Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Georgien, Gibraltar, Grekland, Guernsey, Holland (Nederländerna), Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Svalbard och Jan Mayen, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland och Österrike.

Vilka sjukhus samarbetar ni med?

Vi samarbetar med sjukhus över hela världen, som vi vet håller en bra standard och som kan ge dig relevant och kvalificerad vård om du skulle bli sjuk eller skadad under resan.

Vad bör jag tänka på om jag blir sjuk på resan?

När du uppsöker läkare, se till att du får läkarintyg med uppgift om diagnos, föreskrifter och behandling. När du sedan anmäler skadan till oss bifoga alla intyg och kvitton i original som styrker dina ersättningsanspråk.

Hur gör jag för att få ersättning om mitt bagage blir försenat eller skadas?

Se till att du får intyg av flygbolaget, en ”Property Irregularity Report (PIR)”. Bifoga intyget tillsammans med din skadeanmälan.

Hur gör jag för att få ersättning vid flygförsening?

Be flygbolaget om ett förseningsintyg. Bifoga intyget tillsammans med din skadeanmälan.

Hur får jag akut hjälp när jag är ute och reser?

Vänd dig direkt till vår nordiska larmcentral. Den har öppet 24 timmar om dygnet, året runt!

Kan jag förlänga min försäkring när jag befinner mig på resa?

Ja, kontakta vår säljsupport i god tid innan försäkringen går ut, dock, senast 24 timmar innan försäkringens sista giltighetsdag.

Kan jag få ekonomisk hjälp på plats?

Vi kan hjälpa till med ersättning på resmålet (Hjälp på plats). Utbetalning sker genom överföring till den plats du befinner dig på, kontakta vår larmcentral på telefon +46 8 50 10 24 80. Du kan också välja att anmäla skadan efter hemkomst.

Hur anmäler jag en skada?

Om du befinner dig utomlands och har behov av hjälp på plats är du välkommen att kontakta vår larmcentral. Om du ska anmäla en skada efter hemkomst fyller du i en skadeanmälan som du sedan skickar in till oss.

Vad behöver vi för att kunna reglera din skada?

Förutom en ifylld skadeanmälan, ska du bifoga relevanta dokument såsom kvitton för utgifter, flygbiljetter, avbokningsbevis, polisanmälan, inköpskvitton, garantibevis, etc. Vid flyg- och bagageförsening ska du bifoga (PIR-rapport), vid sjuk- och olycksfallsskador ska du dessutom bifoga läkarintyg, kvitton och sjukjournaler. Alla kvitton/intyg ska vara i original.

TIPS INNAN RESAN

Packning

Packa aldrig pengar, resehandlingar, ömtålig eller stöldbegärlig egendom i bagaget som ska checkas in på flyget eller på annat sätt lämnas in för transport. Överhuvudtaget bör du inte förvara egendom som du anser oersättlig eller svår att återanskaffa i incheckat bagage. Kontrollera att du på ett lämpligt ställe antecknat telefonnumret till ditt försäkringsbolag samt telefonnumret där du kan spärra ditt kreditkort eller dina resecheckar. För att undvika tråkigheter, lämna de värdesaker du inte behöver under resan hemma.

Hälsoråd

Före avresan bör du kontrollera vilka vaccinationer du kan behöva. Vissa länder kräver vaccinationsintyg för att du ska släppas in i landet. Det finns också länder som kräver friskintyg för att du ska erhålla visum. Om du lider av någon sjukdom eller regelbundet använder receptbelagd medicin, bör du ta med dig ett intyg på engelska som visar vilken sjukdom du lider av samt vilka mediciner du använder. Detta kan underlätta om du blir sjuk utomlands och den läkare du uppsöker får veta vilka mediciner du använder. Packa den medicin du är beroende av i handbagaget ifall din resväska kommer på avvägar.

TIPS UNDER RESAN

På flygplatsen

Släpp aldrig ditt bagage ur sikte! Se till att du har det under uppsikt särskilt när du tittar i tidtabeller, köper biljetter eller checkar in. När du hämtar ut ditt bagage vid transportbandet är det också viktigt att vara extra försiktig. Om väskan skadats under transporten, anmäl detta till flygbolaget och se till att få ett intyg, ”Property Irregularity Report (PIR)”. Be om ersättning direkt av flygbolaget på plats. Ett intyg är också nödvändigt för en eventuell senare skadereglering.

På hotellet

Pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas in i skåp, låda, resväska eller liknande på ett tillfredsställande sätt. Om hotellet har deponeringsmöjligheter bör du utnyttja dessa.

Om du hyr bil

Anlita bara stora välrenommerade uthyrningsfirmor som du känner till. Kontrollera att fordonet är ordentligt försäkrat. Självrisken kan elimineras genom en tilläggsavgift. Tänk på att ingen reseförsäkring i nordiskt försäkringsbolag omfattar skada som du är ansvarig för såsom förare, brukare eller ägare av motorfordon.

Vid sjukdom eller olycksfall

Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada på resan kan vi arrangera allt från ett enkelt läkarbesök till specialistsjukvård. Via vårt internationella nätverk förmedlas kvalitetssäkrad medicinsk vård över hela världen. Förutom att garantera betalning och ordna hemtransporter kan assistanscentralen även tillhandahålla krishjälp om du har råkat ut för stöld eller överfall. Kom ihåg att alltid få kvitton på alla dina utlägg. Be dessutom om läkarintyg med uppgift om diagnos, föreskrifter och behandling.

I bilen

Lämna aldrig pengar, resehandlingar eller annat av värde i bilen, inte ens för ett kort ögonblick. Det tar bara några få sekunder att ta sig in i en bil, förvara överhuvudtaget inget i bilen nattetid.

Vid stöld eller förlust

Vid förlust av betal- och kontokort, måste du spärra dessa omedelbart! Om du blivit bestulen på dina kontanter och kreditkort och behöver akut ekonomisk hjälp kontakta du larmcentralen. Stöld eller rån ska polisanmälas. Om ditt bagage skadas eller om det försvinner under transport, anmäl detta till transportören. Om du förlorar passet ska detta polisanmälas. Därefter ska du kontakta svenska ambassaden eller ett konsulat på resmålet.

TIPS EFTER RESAN

När du återvänt hem igen och fyller i din skadeanmälan ska följande intyg i original medsändas: polisintyg, intyg från transportföretag, hotelledning eller dylikt. Sänd oss också inköpskvitton, garantibevis eller andra intyg som stärker dina ersättningsanspråk gällande föremål som skadats, förkommit eller stulits. Skadeanmälan finner du här.
SAS erbjuder reseförsäkring i samarbete med Europ Assistance ett av världens största företag i reseförsäkrings-och assistansbranschen