Reseskydd för affärsresenärer – Business Travel Insurance

Detta ingår i Tjänstereseförsäkringen:Försäkringstäckning

Maxbelopp

Läke- och resekostnadesersättning

Vårdkostnader vid sjukdomsfall
Vårdkostnader vid olycksfall
Resor i samband med sjuk- eller tandvård
Merkostnader vid hemtransport
Anhöriges resa till svårt sjuk eller avliden
Hemtransport av avliden
- eller begravning på platsen
Merkostnader för kost och logi
Extra kostnader vid sjukhusvistelse utomlands
Konvalescensersättning under högst 6 mån.

 

Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år
Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 3 år
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
40 300
Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 60 dagar
322 / dygn under högst 60 dagar
12 090

Invaliditets- och dödsfallsersättning

Invaliditet till följd av olycksfall
- ersättning för hjälpmedel
Dödsfall till följd av olycksfall
- för person under 18 år
725 400
40 300
403 000
40 300

Reseavbrottsersättning

- Återbetalning av outnyttjad resekostnad, ersätningsresa eller ersättares utresa
- Hemresa på grund av nödsituation

 

 
28 210
Nödvändiga och skäliga kostnader

Kristerapiersättning

Max 10 behandlingar hos legitimerad psykolog

 

16 120

Kidnappningsersättning 

 

564 / dygn under högst 90 dagar

Överfallsskydd

564 / dygn under högst 90 dagar

  

564 200

Rättsskydd

För den försäkrade som privatperson

 

161 200

Ansvarsskydd – Privatansvar

Person- eller egendomsskada

 

8 060 000

Resgodsskydd

Förlust av eller skada på resgods och personlig lösegendom (varav stöldbegärlig samt uppdrags- eller arbetsgivarens egendom 1 bb)
Pengar (gångbara mynt och sedlar)
Förlust av värdehandlingar

 

80 600
 
 

6 045
40 300

Självriskskydd

12 090

Förseningsersättning

Resgodsförsening vid utresa
- efter ytterligare 48 timmar
Försening av allmänt färdmedel mer än 4 timmar
Resestartskydd

  

3 224
3 224
2 015

16 120

Sportvillkor

Hyra av sportutrustning

 

1 612

Semesterskydd

5 dagars semester i anslutning till tjänsteresa
   
 

> Köp Tjänstereseförsäkring
SAS erbjuder reseförsäkring i samarbete med Europ Assistance ett av världens största företag i reseförsäkrings-och assistansbranschen