Reseförsäkring Extra & Reseförsäkring Total

Reseförsäkring Extra & Reseförsäkring Total täcker mycket mer än vad reseskyddet i en hemförsäkring gör, till exempel självrisk på hyrbil och ersättning från dag ett vid sjukdom.

Reseförsäkring Extra finns från 27:- per dygn, och Reseförsäkring Total finns från 43:- per dygn. Jämför och köp det alternativ som passar dig bäst:

Försäkringstäckning

Reseförsäkring Extra

Reseförsäkring Total

Självrisk/Hjälp på plats

- Kontant ersättning på plats, om möjligt. Max 2 000:-
- Självrisk till exempel vid bilhyra. Max 10 000:-
- Självrisk om det händer något med din privata bostad eller bil, när du är bortrest. Max 10 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Ersättningsresa:

Om mer än hälften av resan blir förstörd på grund av sjukdom, kan du i vissa fall få en ny biljett. Max 25 000:-

reseförsäkring reseförsäkring

Förlorade resdagar:

Max 25 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Bagage:

Stöld eller brand.
Max 5 000:- Max 20 000:-

Sportutrustning:

Hyra av utrustning, om din egen är mer än 6 timmar försenad. Max 5 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Försening av allmänt färdmedel:

Blir du mer än 4 timmar försenad på grund av väderförhållanden eller tekniskt fel på flyget får du kontant ersättning.
500:- (för barn under 16 år: 250:-) 2 000:-

Missad anslutningsresa:

Om du missar ditt anslutningsflyg, och det inte finns alternativ transport samma dag. Max 2 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Hemtransport:

Från utlandet till Sverige vid sjukdom eller skada. Vi täcker ”nödvändiga och skäliga” kostnader.
reseförsäkring reseförsäkring

Resestartskydd:

Om du missar flyget, hjälper vi dig med annan transport. Max 25 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Privatansvar:

Ansvarsförsäkring i utlandet upp till 5 000 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Rättshjälp:

Max 100 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Läkekostnader:

- Medresenärs kostnader, nödvändiga och skäliga kostnader.
- Anhörigs resa till svårt sjuk, nödvändiga och skäliga kostnader.
- Akut tandbehandling: Max 5 000:-
- Fysioterapi: Max 10 000:-
- Sjukdom: Nödvändiga och skäliga kostnader.
- Krishjälp: Max 10 behandlingar.
- Dödsfall/olycka: Max  100 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Överfall:

Vi ersätter personskada. Max 500 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Räddning/eftersökning:

Max 75 000:-
reseförsäkring reseförsäkring

Evakuering:

Vid risk för krigsutbrott eller krigsliknande tillstånd, naturkatastrofer, terroraktioner eller epidemier.
reseförsäkring reseförsäkring
Köp Reseförsäkring Extra Köp Reseförsäkring Total

SAS erbjuder reseförsäkring i samarbete med Europ Assistance ett av världens största företag i reseförsäkrings-och assistansbranschen